Oldtimeri > Općenito

Kako uvesti, troskovi itd...

(1/26) > >>

Tookie:
Autor teksta:Željko Kekic

C/P sa stranice:http://www.mreznica.hr/


KAKO UVESTI OLDTIMER U REPUBLIKU HRVATSKU?

Nakon brojnih upita potencijalnih uvoznika oldtimera u Republiku Hrvatsku, a buduci sam i osobno uvezao nekoliko primjeraka starodobnih vozila iz europskih zemalja ali i prekooceanskih, odlucio sam napisati ovaj clanak u kojem se podrobno objašnjava procedura uvoza i cijena takvog postupka.

Prilikom uvoza vozila (automobila ili motocikala)u RH nema ogranicenja što se tice starosti vozila. Jedini je uvjet da vozilo mora proci postupak homologacije. Prema Pravilniku o provodenju homolagacije vozila, homologacija se ne provodi za vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina, te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Ovo posljednje odnosi se na vozila koja su raritetna, vecinom sportski modeli, odnosno vozila koja se evidentno nece koristiti za redovitu vožnju, a mlada su od 30 godina.

Prilikom postupka uvoza i kad vlasnik pronade potencijalno vozilo, potrebno je od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, Avenija Vukovar 78, ishoditi izuzece od provodenja homologacije vozila. Ono se izdaje na zahtjev kupca-uvoznika. U zahtjevu u kojem se treba pozvati na clanak 16. st. 1. t. 3. Pravilnika o homologaciji treba navesti marku i tip, vrstu vozila, godinu proizvodnje i obvezno VIN oznaku (broj šasije). Uz zahtjev treba priložiti sliku tog vozila i kopiju prometne dozvole ili vlasnicke knjižice. Ukoliko je vozilo staro 30 ili više godina, Zavod ce izuzece dostaviti vlasniku u kratkom roku (8 dana).

Gore navedeni postupak svakako treba napraviti prije dovoženja vozila na hrvatsku granicu kako bi izbjegli eventualnu ležarinu za vozilo i nenadane probleme oko homologacije.


UVOZ VOZILA

Vozilo je na granicu RH najbolje dovesti sa važecim reg. oznakama jer se time izbjegava postupak carinskog razduženja pri izlasku iz zemlje-unije gdje je vozilo kupljeno. Ukoliko vozilo nije bilo registrirano prilikom kupnje, najbolje je napraviti izlazne carinske papire u mjestu gdje je kupljeno. Ti se dokumenti razdužuju prilikom izlaska iz nama susjedne zemlje, dakle na granici prije samog ulaska u RH. Dokumenti se mogu napraviti i na granicama nama susjednih zemalja uz vece troškove i dulje cekanje

Prilikom ulaska vozila u RH treba na granicnom prijelazu, uz vlasnicku knjižicu ili prometnu dozvolu, predociti i spomenuto izuzece od provodenja homologacije vozila. Uz ove dokumente treba imati racun za vozilo ukoliko je kupljeno od pravne osobe u inozemstvu. Ukoliko je vozilo kupljeno od fizicke osobe, treba imati kupoprodajni ugovor kojeg je preporucljivo ovjeriti kod notara odnosno javnog bilježnika u inozemstvu. Po dolasku na granicu, treba prijaviti uvoz vozila putem špeditera. Pogranicni carinski ured odreduje tada rok i mjesto carinjenja vozila, a ono se obavlja na jednoj od unutarnjih carinarnica, obicno najbližoj mjestu prebivališta uvoznika. U posljednje vrijeme rok za carinjenje je skracen na 24, maksimalno 48 sati.

Zajedno s odabranim špediterom, vozilom i cjelokupnom dokumentacijom uvoznik se mora u zadanom roku javiti carinskoj ustanovi koja je navedena u carinskoj prijavi, te cariniti vozilo. Carinik nije dužan prihvatiti cijenu navedenu u racunu ili kupoprodajnom ugovoru za vozilo.
Naime, Carina RH služi se americkim katalogom "Cars & Prices" za odredivanje vrijednosti uvezenog oldtimera. Katalog predvida za svako vozilo 6 grupa cijena, ovisno o stanju u kojem se vozilo nalazi. Tumacenje pojedinih stanja vozila je izuzetno šturo i popraceno je crno-bijelim crtežom opceg stanja vozila.

Katalog predvida slijedece kategorije stanja vozila:
1. excellent – izvrsno
2. fine - lijepo
3. very good – vrlo dobro
4. good – dobro
5. restorable – treba restaurirati
6. parts vehicle – vozilo za dijelove

Prevedeno u cijene, npr. za FIAT 850 sport iz 1972. godine izgleda ovako po kategorijama:
1. kategorija   7.500 USD
2. kategorija   5.250 USD
3. kategorija   3.000 USD
4. kategorija   1.500 USD
5. kategorija   900 USD
6. kategorija   300 USD

Katalog vrlo opširno obraduje sve americke marke i tipove vozila, dok se za vozila proizvedena u drugim dijelovima svijeta spominju samo modeli koji su bili plasirani na americko tržište, a neki modeli uopce ne postoje u katalogu. Kako carinski službenici nisu kvalificirani za procjenu, moguce je da uvoznik nece biti zadovoljan njihovom odlukom. Naime bilo je slucajeva da su carinici podigli procjenjenu vrijednost i nekoliko puta u odnosu na onu navedenu u racunu ili ugovoru o kupovini vozila. Vlasnicima se u takvom slucaju savjetuje da zajedno sa špediterom pokušaju usmenim putem postici dogovor s carinskim službenikom ili njemu nadredenim oko visine procjene vozila. Ako to nije moguce, nije preporucljivo ostaviti vozilo u carinskom skladištu i pravnim putem zahtjevati sniženje procjene vozila jer je taj postupak dugotrajan, skup (nastaje trošak ležarine cca 100 Kuna/dan), a i vozilo je izloženo propadanju na otvorenom. Praksa je pokazala da je bolje platiti davanja na procijenjenu vrijednost, skloniti vozilo s carine i dati ga procijeniti ovlaštenom procjenitelju osiguravajuce kuce koja ima licencu za medunarodne procjene (npr. Croatia osiguranje). Njihov procjenitelj izradit ce opsežan elaborat o procjeni uz desetak fotografija vozila. Elaborat je u zakonskom roku potrebno predati carini i to uz zahtjev za sniženjem osnovice za carinjenje vozila. U pravilu, Carina prihvaca ovakav postupak kako bi se izbjegli daljnji parnicni troškovi, a Ministarstvo financija u odredenom roku vraca razliku novca na racun uvoznika.


TROŠKOVI

Troškovi carinskih davanja za uvoz oldtimera u RH su izuzetno visoki.
Uz administrativne troškove špeditera na granicnom prijelazu i u carinskoj ispostavi (500 do 800 Kn), davanja su kao za uvoz polovnih vozila, dakle 50 do 100% skuplje u odnosu na uvoz novih vozila! Važno je napomenuti da se na procijenjenu vrijednost vozila obracunava carina, na taj zbroj dodaje trošarina, a onda na taj iznos obracunava se PDV. Tako su naprimjer davanja na uvoz vozila koje dolazi iz EU i vrijedno je 1000 Kn (automobil do 1600 ccm, motocikl do 250 ccm) oko 47% njegove procjenjene vrijednosti, a primjerice na vozilo koje je vrijedno 1.000.000 Kn i dolazi iz Australije (automobil iznad 1600 ccm i motocikl iznad 250 ccm) davanja su 137% njegove procjenjene vrijednosti!!!

Carina ce na procijenjenu vrijednost vozila dodati i tzv. podvozninu, odnosno trošak kojeg je vlasnik imao pri dovozu vozila do hrvatske granice (trošak goriva, auto-ceste, razne takse, itd.), a koja za europske zemlje iznosi do 200 EUR, ovisno o udaljenosti od RH, a za neke druge zemlje poput Novog Zelanda može biti i do 3000 USD. Carina ovaj iznos pribraja procijenjenoj vrijednosti vozila i na taj iznos obracunava sva gore navedena davanja, što znatno poskupljuje uvoz.

Da bi se ovakve situacije izbjegle, treba na racun odnosno kupoprodajni ugovor upisati da je trošak dovoza vozila do hrvatske granice na teret prodavatelja, odnosno da je uracunat u cijenu vozila (FCO RH), a najbolje je navesti medunarodni špediterski izraz: DELIVERY TERMS CIF CROATIA.


CARINSKE STOPE

Carinska stopa za uvoz oldtimera iz 25 zemalja EU je 0% kao i za uvoz iz zemalja CEFTA-e, EFTA-e, BiH i Turske. Za uvoz oldtimera iz Moldavije stopa je 2,4%, a za uvoz iz svih ostalih zemalja je 12%. Kako se nulta stopa za carinjenje ostvaruje po zemlji proizvodnje vozila, za ostvarenje ove povlastice neophodno je pri izvoznom carinjenju zatražiti obrazac EUR - 1, kojim se potvrduje porijeklo robe. Ukoliko je pak cijena vozila manja od 6.000 EURA, obrazac EUR - 1 može zamijeniti izjava (na racunu ili kupoprodajnom ugovoru) izvoznika kojom on potvrduje povlašteno (preferencijalno) porijeklo robe.

Pored potpisa i pecata na racunu ili kupoprodajnom ugovoru, izvoznik (prodavatelj) mora osobno potpisati i ovu izjavu, a ako je izvoznik (prodavatelj) tvrtka, izjava mora imati i pecat. Najidealnije je izjavu napisati na engleskom jeziku: "The exporter of the product covered by this document declarers that except otherwise clearly indicated, these proudcts are of EU prefferential origin."

Na zbroj procijenjene vrijednosti vozila i carine dodaje se trošarina koja je razlicita za automobile do 1600 ccm i motocikle do 250 ccm , a u ovu kategoriju spadaju i sva vozila sa vankel motorom bez obzira na zapremninu u odnosu na automobile iznad 1600 ccm i motocikle iznad 250 ccm. Ukoliko je procijenjena vrijednost vozila manja od 50.000 Kn, a automobil ima manje od 1600 ccm (motocikl do 250 ccm), trošarina je 19,5%. Za automobil iznad 1600 ccm (motocikl iznad 250 ccm) trošarina je 26%.

Trošarina za vozila skuplja od 50.000 Kn obracunava se po priloženoj tablici.
Procijenjena vrijednost
za automobile do 1600 ccm
i motocikle do 250 ccm   trošarina

          0 - 50.000 Kn                         19,5
  50.000 - 100.000 Kn         9.750 Kn + 27% na iznos preko 50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn         23.250 Kn + 34,5% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn         40.500 Kn + 42% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn         61.500 Kn + 49,5% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn         86.250 Kn + 57% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn         114.750 Kn + 64,5% na iznos preko 300.000 Kn
preko 350.000 Kn         147.000 Kn + 72% na iznos preko 350.000 Kn

Procijenjena vrijednost
za automobile preko 1600 ccm
i motocikle preko 250 ccm   trošarina

         0 - 50.000 Kn                      26%
 50.000 - 100.000 Kn        13.000 Kn + 36% na iznos preko 50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn        31.000 Kn + 46% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn        54.000 Kn + 56% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn        82.000 Kn + 66% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn        115.000 Kn + 76% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn        153.000 Kn + 86% na iznos preko 300.000 Kn
preko 350.000 Kn        196.000 Kn + 96% na iznos preko 350.000 Kn


Na ovako izracunatu osnovicu dodaje se još PDV u iznosu od 22%.

Špediter je dužan uvozniku u roku od nekoliko dana dostaviti uplatnicu s izracunatim uvoznim pristojbama, a iznos treba uplatiti u korist Ministarstva financija RH. S tom uplatnicom, ovjerenom carinskom deklaracijom, izuzecem od provodenja homologacije, ovjerenim racunom ili kupoprodajnim ugovorom od strane carine, prometnom dozvolom ili vlasnickom knjižicom vlasnik može obaviti tehnicki pregled i registrirati vozilo. Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehnickih, konstrukcijskih i dizajnerskih znacajki.

Tookie:
EVO da nadodam jos ovo...

KAKO LEGALIZIRATI OLDTIMER BEZ PAPIRA?

U našoj državi postoji odredeni broj vlasnika oldtimera koji svoja vozila ne mogu registrirati jer za njih ne posjeduju pravovaljanu dokumentaciju (vlasnicku knjižicu, prometnu dozvolu ili racun). U najvecem broju slucajeva bivši vlasnik je nepoznat ili više ne postoji, a dokumenti su izgubljeni. Takoder postoji dio vozila koja su ilegalno uvezena u bivšu državu i nikad nisu registrirana na ovom podrucju. Legalizacija gore navedenih vozila može se obaviti iskljucivo sudskim putem.

Dakle, sadašnji vlasnik oldtimera mora tužiti bivšeg vlasnika (ukoliko je on poznat i stvarno postoji) ili osobu s kojom ce se dogovoriti da ce ona u postupku biti protustranka. Sastav ovakve tužbe je vrlo jednostavan i vlasnik oldtimera može ju pripremiti sam, a kako bi izbjegao odvjetnicke troškove.

Primjer tužbe:
Opcinskom sudu u (mjesto)

Predlagatelj: ( ime i prezime vlasnika i adresa)
Protustranka: (ime i prezime, adresa)
 
U svezi dokazivanja vlasništva nad vozilom ( marka i tip vozila)proizvedenim _____ godine, predlagatelj naznacuje kao protustranku (ime i prezime i adresa).Predlagatelju je od protustranke poklonjeno vozilo prije ____ godina. Protustranka je predmetno vozilo kao neispravno imao kod sebe ( 20-30) godina, tako da dokumentacija o prethodnom vlasniku vozila, kao i dokumentacija koja je vezana uz to vozilo ne postoji.U bitnom kao predmet odnosno bivši vlasnik vozila može se uzeti jedino protustranka. S obzirom da je predlagatelj svoje vlasništvo nad vozilom stekao od protustranke, to
 
P R E D L A Ž E
 

1. da se ovaj prijedlog uzme kao tužba u kojoj je predlagatelj tužitelj, a protustranka tuženi
2. da Sud u provedenom postupku donese sljedecu
 
P R E S U D U
 
Utvrduje se da je tužitelj ( ime i prezime,adresa, JMBG) vlasnik vozila marke _________ , tip ___________, boje __________, broj šasije______________, proizvedenog u ( država proizvodnje), godine ________, s (vrsta motora), obujma ______ ccm, snage ______ kW, što je tuženik (ime i prezime, adresa) dužan priznati, te izdati tužitelju ispravu sposobnu za prijenos vozila na ime i vlasništvo tužitelja, a koju ispravu u suprotnom zamjenjuje ova presuda, te se nalaže MUP-u, policijskoj postaji (po mjestu boravka tužitelja), odjelu za registraciju vozila, da na temelju ove presude izvrši registraciju opisanog vozila na ime i vlasništvo tužitelja, te da mu izda prometnu dozvolu, knjižicu vozila kao i registracijske plocice, sve u roku 15 dana.
Potpis predlagatelja:


Nakon predaje ovako srocene tužbe u sud, bit ce zakazano rocište. Praksa je pokazala da se ovakvi postupci mogu riješiti vrlo brzo na manjim opcinskim sudovima gdje je broj predmeta mali. Brzina postupka ovisi o samom sucu. Tako je bilo primjera gdje su postupci završeni samo na jednom rocištu, a bilo je i primjera gdje je sudac za drugo rocište zakazao saslušanje dva svjedoka, a potom i vještacenje vozila i identifikacijskih brojeva od strane sudskih vještaka. U prvom slucaju sudac je uzeo i minimalnu vrijednost sudske pristojbe te je cijeli postupak koštao samo 200,00 Kn (postupak je voden na manjem opcinskom sudu i trajao je svega 30-ak dana od dana podnošenja tužbe), dok je u drugom slucaju postupak koštao više od 2.000,00 Kn (postupak je voden na vecem sudu i trajao je gotovo dvije godine od dana podnošenja tužbe).

Na upit suca o vrijednosti spora svakako ne treba izjaviti da je vozilo preskupo, vec da je vrijednost cca 1.000,00 Kn, a zbog visine sudske takse. Takoder, ako je parnica završena na prvom rocištu dobro je da se na samom rocištu protustranka odrekne prava žalbe jer ce u tom slucaju presuda odmah biti izvršna, tj. moci ce se po primitku presude odmah registrirati vozilo.

Nakon što je vlasnik zaprimio presudu, na vrijednost vozila treba platiti porez u Poreznoj upravi po mjestu boravka tužitelja, sada vlasnika. Buduci Porezne uprave ne raspolažu katalozima na osnovu kojih bi mogli odrediti vrijednost oldtimera, treba napraviti procjenu vozila. Procjenu može obaviti gotovo svaka auto-kuca koja se bavi prodajom vozila. Praksa je pokazala da se u prometu oldtimera u RH obicno kao vrijednost vozila stavlja iznos 1.000,00 – 2.000,00 Kn. Na taj iznos Porezna uprava razrezat ce 5% poreza, a po uplati Uprava ce presudu ovjeriti zelenim žigom. S ovako ovjerenom presudom moguce je napraviti tehnicki pregled, a stanica za tehnicki pregled vozila izdat ce registarsku oznaku, vlasnicku knjižicu i prometnu dozvolu, koje je potrebno ovjeriti u policijskoj postaji navedenoj u presudi.

Tehnicki pregledi ne posjeduju u svojim evidencijama tehnicku dokumentaciju za vecinu oldtimera. Savjetuje se stoga uz vozilo donijeti neku brošuru ili knjižicu s uputstvima ili pak izvuci podatke putem interneta za tip vozila koji se registrira. Konkretno, radi se o podacima koji su potrebni za popunjavanje rubrika u prometnoj dozvoli i vlasnickoj knjižici.

Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehnickih, konstrukcijskih i dizajnerskih znacajki.

Brutalac:
Tookie stvarno si majstor :jak:

Mini_Filip:
http://www.mreznica.hr/oldtimer/savjeti.asp

pa pricao sam ti o tome Vlatkec!

Tookie:
e upravo tu sam tu to jednom i nasao...slucajno...

jel nakon 3 god trazenja GXL il GT Taunusa sam i ja mislio uvest ga ali nee nebi islo kada sa procitao ovo sve, rade nadem samo plocicu od njega pa ga tu varim cijelog...

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

There was an error while thanking
Thanking...
Idi na punu verziju